Musical workshop
Warsaw Museum at Praga / project “do it yourself”.
Project run in cooperation with Szymon Węglowski for children in early elementary school. The goal of the workshop was to introduce the listeners to the world of one-string instruments – Berimbau and Ektar. The children were then taught how to create such instruments following the implemented manual.

Warsztaty muzyczne
Muzeum Warszawskiej Pragi/ projekt „Zrób to sam”.
Projekt prowadzony wspólnie z Szymonem Węglowskim dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Celem warsztatów było wprowadzenie słuchaczy w świat instrumentów jednostrunowych- Berimbau oraz Ektar a następnie ich wykonanie według wskazanej instrukcji.