Urban instrument
The purpose of this project is to create a meeting place which enables you to play and experience music. Thus allowing to share the joys of music with other people. The project is based upon the observation of children’s behaviour at the Bródnowski Park in Warsaw. Most of them, cross the bridge and hit the handrail with wooden sticks, therefore creating random sounds. This tendency inspired me to create a handrail-music instrument with harmonic sounds preserving its former safety functions. The project includes several modules interconnected with each other depending on their dedicated area. Each module is a different octave, offering 8 basic tones. The frame is made of steel profiles and the rods are made of flatenned stainless steal pipes. The purpose of the flatenning process is to indicate the different sounds available and to give to simple industrial materials the rank of a musical instrument. The electronic system included inside allows the correction of sounds, therefore adjusting the sound level in order to make it suitable for public use. Another function of the instrument is to help overcome the language barrier. When musicians meet and decide to make a jam-session they don’t necessarily speak with one another. When they start to play music becomes their languages. The biggest advantage of the instrument is its intuitive simplicity. A single touch allows the sounds to be produced making it available for anyone to play. The whole is described with a language easily understandable for both experienced musicians and children making first steps in the music world.

Instrument miejski
Celem projektu jest stworzenie miejsca spotkań, zabaw i doświadczeń audialnych. Przekazywanie radości jaka płynie ze wspólnego muzykowania. Projekt jest wynikiem obserwacji zachowań dzieci na terenie Parku Bródnowskiego w Warszawie. Dzieci przechodząc pomostem uderzają patykami w szczeble barierki, tworząc przy tym przypadkową muzykę. Ta obserwacja skłoniła mnie do zaprojektowania instrumentu muzycznego-barierki, której dźwięki byłby w pełni harmoniczne, a konstrukcja spełniała wszystkie funkcje ochronne. Projekt składa się z kilku modułów, połączonych ze sobą w zależności od dedykowanej przestrzeni. Każdy moduł to oktawa, czyli osiem podstawowych dźwięków. Rama zrobiona jest z profili stalowych, a szczeble z wypłaszczanych rur ze stali nierdzewnej. Zabieg spłaszczania rur sygnalizuje nam długość dźwięków, a także nadaje zwykłym materiałom przemysłowym rangę instrumentu muzycznego. Elektronika zawarta w środku pozwala na korekcję dźwięku, tak aby instrument nie był za głośny i nie zakłócał spokoju w przestrzeni. Instrument ma służyć przełamaniu bariery językowej. Gdy muzycy spotykają się na wspólnym jam-session nie rozmawiją ze sobą. Zaczynają grać i muzyka staje się ich językiem. Największą wartością projektu jest to, że jest intuicyjny i prosty w użytkowaniu. Wystarczy tylko dotknąć szczebelków aby wydobyć dźwięk. Całość opisana jest językiem dostępnym dla każdego. Zagra na niej zarówno muzyk jak i dziecko wchodzące w świat muzyki.

Close Menu