Herb drying dish
A container for drying medical herbs like Hypericum perforatum L.
How to dry herbs: Tie into loose bunches and hang up. Herbs should dry in shady but well-ventilated places.

Naczynie do suszenia ziół
Naczynie służące do suszenia ziół leczniczych, takich jak np. dziurawiec pospolity.
Sposób użycia: surowiec wiążemy w luźne wiechy i wieszamy. Suszenie ziół przeprowadzamy w zaciemnionych przewiewnych miejscach.