slownik_sztuki_01
art_dictionary_02
art_dictionary_01
tyflo3
tyflo2
tyflo1
art_dictionary_03

Multisensory Art Dictionary
Set of educational tools for children with visual disabilities. The goal of the project is to understand the basic concepts in art history. 
Design for: Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej- Wielozmysły.

Wielozmysłowy Słownik Sztuki
Zestaw narzędzi edukacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Ma on na celu pomóc zrozumieć podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki. Projekt realizowany dla Fundacji Dostępnej Kultury Wizualnej- Wielozmysły.