National Library Gardens
The project is a proposal for the development of the area near the west side of the National Library building in Warsaw.
I designed a space consisting of perpendicular forms, where one can write with the crushed marbled conglomerate.


Ogrody Biblioteki Narodowej
Projekt propozycji zagospodarowania terenu od zachodniej strony budynku Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Przestrzeń składającą się z prostopadłościennych form, na których można pisać za pomocą skruszonego konglomeratu marmurowego.