Observatory exhibition
An exposition area for project “Obserwatorium” at Łódź Design Festival 2015. The project was made for the Malafor studio. (concept of exhibition)

Wystawa obserwatorium
Przestrzeń ekspozycyjna do projektu Obserwatorium na Łódź Design Festival 2015. Projekt wykonany dla studia projektowego Malafor. (koncepcja wystawy)