Urban instrument
The purpose of this project is to create a meeting place which enables you to play and experience music. Thus allowing to share the joys of music with other people. The project is based upon the observation of children’s behavior at the Bródnowski Park in Warsaw. Most of them, cross the bridge and hit the handrail with wooden sticks, therefore creating random sounds. This tendency inspired me to create a handrail-music instrument with harmonic sounds preserving its former safety functions.
The biggest advantage of the instrument is its intuitive simplicity. A single touch allows the sounds to be produced making it available for anyone to play.
The whole is described with a language easily understandable for both experienced musicians and children making first steps in the music world.

Instrument miejski
Celem projektu jest stworzenie miejsca spotkań, zabaw i doświadczeń audialnych. Przekazywanie radości jaka płynie ze wspólnego muzykowania. Projekt jest wynikiem obserwacji zachowań dzieci na terenie Parku Bródnowskiego w Warszawie. Dzieci przechodząc pomostem uderzają patykami w szczeble barierki, tworząc przy tym przypadkową muzykę. Ta obserwacja skłoniła mnie do zaprojektowania instrumentu muzycznego-barierki, której dźwięki byłby w pełni harmoniczne, a konstrukcja spełniała wszystkie funkcje ochronne.
Największą wartością projektu jest to, że jest intuicyjny i prosty w użytkowaniu. Wystarczy tylko dotknąć szczebelków aby wydobyć dźwięk. Całość opisana jest językiem dostępnym dla każdego. Zagra na niej zarówno muzyk jak i dziecko wchodzące w świat muzyki.